fbpx
Terapie pentru viață împlinită

Testarea psihologică, o condiție de acces la angajare

testare psihologică

Pentru anumite categorii de posturi de pe piața muncii, legislația muncii prevede ca dosarul de angajare să includă și un aviz psihologic, care să dovedească faptul că persoana este aptă din punct de vedere mintal și emoțional pentru a fi angajată pe respectivul post. Existența unei evaluări temeinice înainte de încheierea contractului de muncă îi scutește atât pe angajatori, cât și societatea în ansamblu, de o serie de neplăceri.

Sunt profesii care implică securitatea, apărarea, protecția unor persoane, instruirea și îngrijirea copiilor, manevrarea unor substanțe cu risc și toxicitate, lucrul în obiective în care cea mai mică dovadă de neglijență poate duce la rezultate catastrofale sau gestionarea de active și fonduri financiare. Pentru acestea, testarea psihologică la angajare este esențială.

Ce categorii de angajați trebuie să treacă printr-o testare psihologică?

Actele normative care stabilesc obligativitatea obținerii unui aviz psihologic pentru anumite categorii de angajați sunt H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, precum și Legea Sănătății și Securității în muncă nr. 319/2006. Reglementările legale prevăd, pe lângă un control medical, care poate fi diferit în funcție de postul în muncă, și o evaluare psihologică prin care să se stabilească dacă există aptitudinile psiho-profesionale cerute de funcție. 

Testarea psihologică nu se face numai la angajare, ci și la schimbarea sarcinilor în cadrul aceleiași organizații, la revenirea dintr-o perioadă de suspendare a contractului de muncă, și, bineînțeles, periodic pentru unele domenii de activitate.

Astfel, au nevoie de aviz psihologic la angajare: persoanele care vor să ocupe posturi de decizie sau de conducere, profesori, funcționari publici, personalul din sistemul sanitar, cei care vor să se angajeze în posturi cu activitate desfășurată la înălțime, cei care lucrează cu electricitatea, sau în condiții de zgomot, izolare, paznici și lucrători în tura de noapte, pirotehnicieni sau artificieri, cei care lucrează cu substanțe toxice și cu fenomene fizice și chimice cu potențial periculos, minerii, cetățenii străini care se angajează în România, cei care conduc frecvent mașina firmei sau a instituției în care sunt încadrați în muncă și al căror post nu presupune activități de conducători auto profesioniști.

De asemenea, există domenii de activitate în care este necesară evaluarea psihologică atât la angajare, cât și periodic. Lucrătorii din Poliție, apărare, serviciile publice pentru situații de urgență, pentru care testările sunt reglementate separat și se realizează în cadrul unor departamentele specializate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării sau în alte structuri de stat. Și în cadrul ANP – Administrația Națională a Penitenciarelor, există Serviciul Expertiză Psihologică și Evaluare Profesională, care asigură selecția candidaților pentru încadrare, avansare în funcție și evaluează periodic personalul.

În ce constă o testare psihologică angajare?

Testarea psihologică la angajare este un proces complex, care presupune completarea unor chestionare, teste specifice fiecărui domeniu, dar și, uneori, utilizarea unei aparaturi speciale. În ceea ce privește chestionarele, acestea sunt menite să evalueze aptitudini și compatibilitatea persoanelor cu funcția pe care o vor ocupa sau pentru care candidează. Testul Cattell este folosit pentru a releva anumite calități personale. Este alcătuit din întrebări care se vor repeta la un moment dat sub altă formă, pentru a testa și sinceritatea respondentului.

Dacă unele persoane își dau seama de răspunsurile așteptate pentru un rezultat conform, nu același lucru se poate spune despre teste care evaluează personalitatea într-un mod mai subtil, prin culori sau identificarea unor forme pe baza unor pete de cerneală. 

Totodată, sunt teste care măsoară viteza de reacție în anumite contexte, rapiditatea luării deciziilor, autocontrolul și alte caracteristici pe care pune accent postul respectiv și care sunt esențiale pentru categorii de lucrători cum sunt polițiști, pompieri, jandarmi, angajați ANP și alții. Și conducătorii auto au nevoie de anumite aptitudini pentru a dobândi carnetul de conducere.

Testarea psihologică pentru angajare poate să durere între 90 și 120 de minute. 

Cine poate realiza testările psihologice la angajare?

Testările psihologice la angajare sau evaluare periodică a angajaților se fac de către psihologi acreditați pentru psihologia muncii sau pentru psihologie organizațională. Pentru unele categorii de angajați, pentru jandarmi, polițiști, gardieni ANP există psihologi clinicieni care activează în structurile acestor instituții publice. Pentru permis auto sau port-armă, este, de asemenea, nevoie, de un psiholog certificat pe aceste domenii. 

Avizul psihologic este un document de dimensiuni A5, care va fi semnat și parafat de către psihologul evaluator, în urma testării, având însemnele corespunzătoare domeniului psihologic în care se realizează evaluarea – psihologie clinică, psihologia muncii și organizațională, psihologia aplicată în securitate și apărare națională, psihologie școlară, educațională și vocațională, psihopedagogie specială. Totodată, va conține semnătura și parafa reprezentând forma juridică în cadrul căreia psihologul evaluator își desfășoară activitatea, cabinet fiind obligat să includă și un timbru psihologic eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

Testarea psihologică este o procedură esențială în evaluarea angajaților, identificând compatibilitatea acestora cu posturile pentru care candidează sau pe care le ocupă și posibilitatea de a face față provocărilor funcției sau postului respectiv. Soldată cu eliberarea unui aviz psihologic, testarea rezolvă atât necesitatea conformării cu legislația muncii în vigoare, cât și nevoile angajatorilor de a găsi personalul potrivit la locul de muncă potrivit.